top of page

Nacionalni park Skadarsko jezero

Najveće jezero na Balkanu i ujedno jedini nacionalni park kojim dominiraju vodeni i močvarni ekosistemi. Sjeverna močvarna obala (oko 20.000 ha) pruža idealne uslove za razvoj divljeg života, posebno za život ptica. 281 vrsta ptica živi, gnijezdi se, prezimljava i migrira na jezeru. To ovom području daje veći značaj.

Home  >  Što vidjeti  >  Atrakcije  Nacionalni park Skadarsko jezero

Tackice.png
Lake.jpg

Divlja ljepota

Jezero ima status Područja od međunarodnog značaja za stanište ptica (IBA) i nalazi se na svjetskoj listi vodenih staništa od međunarodnog značaja (RAMSAR). 48 vrsta ribe, 50 vrsta sisara (jedini vodeni predstavnik je vidra), brojne amfibije, reptili i insekti žive u Parku. Kako u samom jezeru, tako i u njegovoj okolini, postoji raznovrsnost biljnog svijeta, a u ljetnjim mjesecima livade lokvanja i vodenog kestena mogu da se protežu kilometrima. Skadarsko jezero ima bogatu istoriju i kulturu, o čemu svjedoče brojni arheološki lokaliteti, srednjovjekovni manastiri i crkve, utvrđenja i narodna arhitektura (ribolovačka sela, stari mostovi, mlinovi i bunari).

Posebni rezervati prirode:

-  Monastirska tapija

-  Pančeva oka

-  Crni žar

CIJENA ULAZNICE:

– 4 eura (iznad 7 godina starosti)

SkadarG.jpg
lov.jpg
RijekaC.jpg
bottom of page