top of page

O Cetinju

Grad koji znači državu. Istorija Cetinja počinje sa srednjevjekovnim vladarem Ivanom Crnojevićem koji je bio baziran na području Skadarskog jezera. Kako je Osmansko carstvo počelo da osvaja ove djelove on se pomjerao ka obližnjim planinama koje su nudile prirodno skrovište. Zadržao je svoj emancipatorski duh  i osjetio potrebu da osigura savremeno znanje štampajući prvu knjigu na Balkanu 1494.

Tackice.png
Ivan copy.png
Mapa CetinjeENG.jpg
bottom of page