top of page

Ivanova korita

Nacionalni park Lovćen prepoznatljiv je po svojim prirodnim i kulturno-istorijskim karakteristikama. Nalazi se na razmeđi dvije klimatske zone, kontinentalne i mediteranske, što je prouzrokovalo razvoj bogatog živog svijeta sa brojnim endemskim vrstama. Ivanova korita su na sredini visine planine Lovćen i predstavljaju zelenu oazu za brojne aktivnosti.

Home  >  Što vidjeti >  Atrakcije Ivanova korita

Tackice.png

Nacionalni park Lovćen

Među 1,300 biljnih vrsta, koje čine 1/3 cjelokupne crnogorske flore, postoji mnogo endemskih, reliktnih vrsta, medicinskih, aromatičnih i medonosnih biljaka.

Područje Parka je stanište mnogih životinjskih vrsta, sa brojnim endemskim i reliktnim vrstama. Osim sisara (vuk, medvjed, divlji vepar, lisica, srna, zec, bjeloprsi jež, crnogorski poljski miš, itd.), postoji mnogo drugih životinjskih grupa, oko 200 vrsta ptica, 11 vrsta reptila, 5 vrsta amfibija, 85 vrsta leptira, 100 vrsta mrava, 45 vrsta cvijetnih mušica, 10 vrsta potkornjaka, itd. Kulturnu baštinu karakterišu memorijalni spomenici, crkve, narodna arhitektura i stari putevi. Mauzolej vladara i pjesnika Petra II Petrovića Njegoša nalazi se na Jezerskom vrhu (1657m iznad nivoa mora). Lovćenske serpentine dio su starog karavanskog puta od Kotora do Njeguša. Tu se nalaze brojne crkve jednostavne arhitekture, kao i tradicionalne građevine (kamene kuće sa trijemovima, guvna, suvomeđe, ublovi i bistijerne).

Nacionalni park se sastoji iz 5 zona sa posebnim režimom upotrebe i upravljanja:

-  Šumski rezervat bora munike (u podnožju Štirovnika i Jezerskog vrha)

-  Šumski rezervat bukve sa kulturama četinara i rijetkih lišćara

   (prostor između Jezerskog vrha, Štirovnika, vrha Treštenice, Babnjaka i Goliša)

-  Šumski rezervat bukve (Konjsko)

-  Šumski rezervat bora (prostor između Rupe i Blatišta na oko 1,100m izn. n. mora)

-  Herpetološki rezervat (jezero ispod Jezerskog vrha)

CIJENA KARTE:   

2 EUR (iznad 7 godina starosti)

Forest.jpg
Lvcn3.jpg
bottom of page