top of page

Cetinjski manastir

Ivan Crnojević je najvjerovatnije preselio sjedište svoje moći sa Žabljaka na Obod već 1475. Povlačeći se pred invazijom Turaka, svoju prijestonicu je pomjerio sa Oboda u Cetinjsko polje, i u zabačenom podlovćenskom basenu izgradio svoj prvi dvorac (1482), a potom manastir, prema zavjetu koji je dao godinu dana ranije pred ikonom Bogorodice u njenom hramu u Loretu.

Home  >  Što vidjeti > Atrakcije Cetinjski manastir

Tackice.png
Grb.png
Monast.png
00 Filermosa.jpg
Relic1.jpg
Relic2.jpg
Petar I.jpg

U maloj manastirskoj crkvi sa lijepim ikonostasom – radom grčkih majstora XIX vijeka, nalaze se grobovi Knjaza Danila i Velikog vojvode Boža Petrovića. Crkva takođe čuva izuzetne relikvije – svete relikvije Mitropolita Petra I – Svetog Petra Cetinjskog, državnika, duhovnika, pisca, pomiritelja crnogorskih plemena i osnivača novovjekovne države Crne Gore; kao i svjetski čuvene hrišćanske relikvije – česticu Svetog krsta i ruku Sv. Jovana Preteče, izložene u skupocjenim zlatnim kovčezima, optočenim dragim kamenjem. Stvarana stotinama godina, riznica Cetinjskog manastira predstvlja jednu od najbogatijih i najznačajnijih muzejskih zbirki sakralnog tipa na Balkanu. Ovaj dragocjeni istorijsko-umjetnički fond, koji se može hronološki pratiti od XIII do XX vijeka, sastoji se od rukopisnih i štampanih knjiga, naslikanih ikona, crkvenih vezova, starih zlatarskih radova, drvoreza, itd.

Novi manastir

U periodu od 1701. do 1704., Mitropolit Danilo, prvi vladar iz Petrović-Njegoš dinastije, izgradio je novi manastir na mjestu razorene palate Crnojevića, koja je postala politički i duhovni centar Crne Gore. Novoizgrađeni manastir naslijedio je tradiciju starog manastira na Ćipuru – dio kapitela, ploče sa grbom Crnojevića i potpisom vladara integrisane su u njegovu arhitekturu. U dolazećim teškim vremenima prožetim neprekidnim bitkama protiv Osmanskih osvajača, Cetinjski manastir je uništavan i spaljivan nekoliko puta – 1712, 1714, 1785, ali su ga cetinjski mitropoliti i odani ljudi uvijek obnavljali i uvećavali. Njegov današnji izgled, većim dijelom, potiče iz 1786. godine.

MopnasteryColl.jpg
MopnasteryColl2.jpg
Mopnaster.jpg
00 Crown.png
bottom of page