top of page

Struktura zaposlenih

Turistička organizacija opštine Budva osnovana je 2004. godine. Organizacija na čelu sa 

direktorom obavlja stručne i administrativne poslove, dok organe Turističke organizacije

opštine Budva čine predsjednik, Skupština, Izvršni odbor i Nadzorni odbor.

Home  >  Corporate Information  >  Struktura zaposlenih

All venues

Hotel The Queen of Montenegro

Hotel Montenegro

Jelena Radjenović

Aleksandar Armenko

Pomoćnik direktora za

strateška pitanja, korporativno upravljanje i komunikacije 

aarmenko@gmail.com

Predrag Zec

Menadžer za razvoj

i diversifikaciju

turističkog proizvoda 

pedja@budva.travel

Hotel Bellevue

Hotel HIT Maestral

Hotel Blue Star

Hotel Sajo

Goran Martinović

Saradnik za razvoj i diversifikaciju turističkog proizvoda

goran@budva.travel

Menadžer za sajamske nastupe

i prezentacije, saradnju sa LTO

i turističkom privredom

milan.ticic@budva.travel

Milan Tičić

Menadžer za marketing 

dragana.vukoje@budva.travel

 

Dragana Vukoje

Menadžer za odnose

s javnošću 

marovicdarja@gmail.com

 

Darja Marović

Ljubomirka Popović

Menadžer za  normativno

pravne poslove 

ljubomirkapopovic@gmail.com

Jelena Gluščević

Menadžer za razvoj i

promociju kongresnog

turizma

jelenag@budva.travel

Saradnik za saradnju sa

LTO i turističkom privredom

milena.asanovic@budva.travel

Milena Asanović

Saradnik za marketing 

dragana.i@budva.travel

 

Dragana Ivanović

Popović

Maja Rašković

Menadžer za organizaciju

i realizaciju manifestacija 

maja@budva.travel

Stručni saradnik za

ljudske resurse 

nena@budva.travel

Nevenka Baletić Čavor

Dejan Kuljača

Saradnik za istraživanje

tržišta i statistiku

dejokuljaca@gmail.com

Hotel Castel Lastva

Hotel Palas

Hotel Villa Lux

Menadžer za korporativno upravljanje, komunikacije

i međunarodnu saradnju 

aleksandra@budva.travel

Aleksandra Petković

Menadžer za odnose

sa javnošću 

dragana.i@budva.travel

 

Tanja Drašković

Stručni saradnik za organizaciju i realizaciju manifestacija 

uros@budva.travel

Uroš Zenović

Poslovni sekretar

marija@budva.travel

Marija Andrić

bottom of page