top of page

Ciljevi i zadaci

Turistička organizacija opštine Budva osnovana je 2004. godine. Organizacija na čelu sa direktorom

obavlja stručne i administrativne poslove, dok organe Turističke organizacije opštine Budva čine

predsjednik, Skupština, Izvršni odbor i Nadzorni odbor.

Home  >  Corporate information  >  Ciljevi i zadaci

Djelovanje Turističke organizacije opštine Budva usmjereno je na unapređivanje opštih uslova boravka turista, promocije turističkog proizvoda grada i razvijanje svijesti o važnosti privrednih, društvenih i drugih efekata turizma te o potrebi i važnosti očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda, a posebno zaštite životne sredine. 

CILJEVI: 

promocija turističke ponude destinacije u zemlji i inostranstvu u koordinaciji sa 

privrednim subjektima opštine i Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore;

 

obogaćivanje ukupne turističke ponude Cetinja kroz kreiranje novih proizvoda, 

posebno u oblicima turizma kao što su seoski, kulturni, kongresni i dr.;

 

podsticanje, očuvanje, unapređivanje i promovisanje svih postojećih turističkih 

resursa i potencijala Cetinja;

 

učestvovanje u izradi planova razvoja turizma u saradnji sa Ministarstvom 

ekonomskog razvoja;

 

prikupljanje sedmičnih i mjesečnih podataka o turističkom prometu i svih drugih 

podataka bitnih za praćenje izvršenja postavljenih ciljeva i zadataka.

 

All venues

Hotel The Queen of Montenegro

Hotel Montenegro

Hotel Bellevue

Hotel HIT Maestral

Hotel Blue Star

Hotel Sajo

ZADACI: 

Unapređenje i promocija izvornih vrijednosti područja opštine za koju je osnovana;

 

Stvaranje uslova za aktiviranje turističkih resursa na teritoriji opštine;

 

Saradnja sa pravnim i fizičkim licima koja za predmet poslovanja imaju turističko 

ugostiteljsku ili njoj komplementarnu djelatnost u cilju dogovaranja, utvrđivanja i 

sprovođenja politike razvoja turizma na teritoriji opštine;

 

Podsticanje, koordiniranje i organizovanje kulturnih, art, zabavnih, privrednih, 

sportskih i drugih manifestacija, koje doprinose obogaćivanju turističke ponude;

 

Podsticanje aktiviranja područja opštine koja nijesu ili su nedovoljno uključena 

u turistički promet;

 

Podsticanje i organizovanje akcija usmjerenih na zaštitu i očuvanje turističkog 

prostora, životne  sredine i kulturnog nasljeđa;

 

Realizovanje programa aktivnosti i boravka studijskih grupa i novinara na teritoriji 

svog djelovanja;

 

Pružanje servisnih usluga i informacija gostima;

 

Organizovanje turističko-informativnih biroa u turističkim mjestima za 

koje ocijeni potrebu;

 

Registrovanje i praćenje turističkog prometa na teritoriji opštine;

 

Saradnja sa organima i tijelima opštine u cilju donošenja i sprovođenja lokalnih 

mjera za poboljšanje uslova boravka turista na teritoriji opštine;

 

Saradnja sa lokalnim udruženjima i nevladinim organizacijama iz oblasti turizma 

i ugostiteljstva i njima komplementarnim djelatnostima;

 

Saradnja sa drugim turističkim organizacijama opština u Republici;

 

Sprovođenje anketa i drugih istraživanja u cilju utvrđivanja ocjene 

kvaliteta turističkog proizvoda na teritoriji opštine;

 

Izrada izvještaja i informacija za potrebe Nacionalne turističke organizacije;

 

Obavljanje i drugih poslova u cilju promocije turističkog proizvoda na 

teritoriji opštine;

 

Saradnja sa istim ili sličnim organizacijama van Republike;

 

Organizacija može vršiti i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz 

prethodnih stavova ovog člana koje se uobičajeno vrše uz te djelatnosti u manjem 

obimu ili povremeno, ili koje doprinose potpunijem iskorišćavanju turističkih 

kapaciteta opštine.

 

Hotel Castel Lastva

Hotel Palas

Hotel Villa Lux

bottom of page