top of page

Press Releases

Whenever you are in need of personal vacation or you are part 

of group travel agencies will organise your trip in the best possible

of the ways in order to get the best

Home  >  Press  >  Press Releases 

Sajam turizma 

u Budimpešti

Turistička organizacija opštine Budva u saradnji sa lokalnim turističkim organizacijama i turističkom privredom...

Sajam turizma 

u Beogradu

Turistička organizacija opštine Budva predstaviće svoju turi-stičku ponudu od 19. do 22. februara na sajmu...

Turistička organizacija opštine Budva predstavila je svoju turi-stičku ponudu na 24. međuna-rodnom sajmu turizma...

Izvještaj sa sajma

turizma u Pragu

slavljenički dan Sea 

Dodatni

Dance Festivala

U čast istorijskog uspjeha, i osvajanja ovogodišnje titule Najboljeg evropskog...

Turistička organizacija opštine Budva predstavila je ponudu budvanske rivijere...

u Bratislavi "ITF 

Sajam turizma 

Slovakiatour 2015" 

u Istanbulu

Sajam turizma 

Turistička organizacija opštine Budva u saradnji sa Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore, sa strateškim...

turizma u Beču

Sa sajma  

Turistička organizacija opštine Budva u saradnji sa Nacio-nalnom turističkom organiza-cijom Crne Gore i Montenegro Airlinesom...

Analiza 

sentimenata -

Nova godina

Donosimo Vam najintresantnije informacije do kojih smo došli u periodu 25. decembar...

U Budvi je na trgu ispred Starog grada održan još jedan spekta-kularan doček Nove godine! Ni hladno vrijeme nije uspjelo da pokvari sjajnu...

Budva - kraljica

novogodišnje noći

Režim saobraćaja 

tokom novogo-

dišnje noći

Obavještavamo Vas da će tokom novogodišnjeg programa na trgu ispred Starog grada...

bottom of page